Tillbaka

levonorgestrel
Mirena

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Gestagentillägg vid östrogenbehandling till peri- och postmenopausala kvinnor

Förbehåll / Kommentar

Dokumenterad effekt i 5 år.

Levonorgestrel är miljöklassificerat. Levonorgestrel bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Hormonspiral med dokumenterat skydd mot östrogeninducerad endometriehyperplasi samt kontraceptiv effekt. Låg förekomst av gestagena systembiverkningar. Väsentligt reducerad blödningsmängd.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Sitruk-Ware R. The levonorgestrel intrauterine system for use in peri- and postmenopausal women. Contraception 2007;75:S155-60. PubMed
  2. Raudaskoski T, Tapanainen J, Tomás E, Luotola H, Pekonen F, Ronni-Sivula H et al. Intrauterine 10 microg and 20 microg levonorgestrel systems in postmenopausal women receiving oral oestrogen replacement therapy: clinical, endometrial and metabolic response. BJOG 2002;109:136-44. PubMed
  3. Wildemeersch D, Pylyser K, De Wever N, Pauwels P, Tjalma W. Endometrial safety after 5 years of continuous combined transdermal estrogen and intrauterine levonorgestrel delivery for postmenopausal hormone substitution. Maturitas. 2007;57:205-9. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning