Tillbaka

estradiol + medroxyprogesteron
Indivina

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av klimakteriebesvär postmenopausalt

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid tidigare eller pågående bröst- eller endometriecancer, djup ventrombos/lungemboli, angina pectoris, hjärtinfarkt, stroke eller allvarlig leversjukdom.

Estradiol och medroxyprogesteron är miljöklassificerat. Estradiol bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel. 

Motivering

Kombinerad kontinuerlig behandling med god symtomlindring för kvinnor med klimakteriella besvär som önskar blödningsfrihet. Utgör ett alternativ till Activelle då det innehåller ett annat gestagen (medroxyprogesteron istället för noretisteron). Finns i flera styrkor för individuell dosering.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Mattsson LA, Skouby SO, Heikkinen J, Vaheri R, Mäenpää J, Timonen U. A low-dose start in hormone replacement therapy provides a beneficial bleeding profile and few side effects: randomized comparison with a conventional-dose regimen. Climacteric. 2004;7:59-69. PubMed
  2. Schierbeck LL, Rejnmark L, Tofteng CL, Stilgren L, Eiken P, Mosekilde L, Køber L, Jensen JE. Effect of hormone replacement therapy on cardiovascular events in recently postmenopausalwomen: randomised trial. BMJ. 2012;345:e6409. PubMed
  3. Boardman HMP, Hartley L, Eisinga A, Main C, Roqué i Figuls M, Bonfill Cosp X et al. Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in both healthy post-menopausal women and post-menopausal women with pre-existing cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 10;3:CD002229. PubMed
  4. Baber RJ, Panay N, Fenton A; The IMS Writing Group. Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016;19:109-50. PubMed
  5. Hodis HN, Mack WJ, Henderson VW, Shoupe D, Budoff MJ, Hwangf et al for the ELITE Research Group. Vascular Effects of Early versus Late Postmenopausal Treatment with Estradiol. N Engl J Med 2016;374:1221-31. PubMed
  6. Sjögren LL, Mørch LS, Løkkegaard E. Hormone replacement therapy and the risk of endometrial cancer: A systematic review. Maturitas. 2016;91:25–35. PubMed
  7. Hamoda H, Panay N, Arya R, Savvas M. The British Menopause Society & Women’s Health Concern 2016 recommendations on hormone replacement therapy in menopausal women Post Reproductive Health 2016;22:165–83 SagePub
  8. Stuenkel CA, Davis SR, Gompel A, Lumsden MA, Murad MH, Pinkerton JV et al. Treatment of Symptoms of the Menopause: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100:3975-4011. PubMed
  9. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause. 2017l;24:728-53. PubMed
  10. SFOG - Råd för menopausal hormonbehandling 2019. Bakgrundsdokuent. SFOG

 

 

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning