Tillbaka

estradiol + medroxyprogesteron
Divina plus

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Upptas

Indikation

Behandling av klimakteriebesvär hos peri- och postmenopausala kvinnor.

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid tidigare eller pågående bröst- eller endometriecancer, djup ventrombos/lungemboli, angina pectoris, hjärtinfarkt, stroke eller allvarlig leversjukdom.

Estradiol och medroxyprogesteronacetat är miljöklassificerade. Estradiol bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Sekventiell hormonbehandling (estradiol i kombination med medroxyprogesteron) som har väldokumenterad effekt vid östrogenbristsymtom.

Preparatet innehåller standarddos 2 mg estradiol, vilket kan rekommenderas till kvinnor med otillräcklig effekt av lågdos östrogen samt till kvinnor med tidig menopaus < 45 å


Utredningsmaterial och referenser

  1. Notelovitz M, Lenihan JP, McDermott M, Kerber IJ, Nanavati N, Arce J. Initial 17-beta-estradiol dose for treating vasomotor symptoms. Obstet Gynecol. 2000;95:726-31. PubMed
  2. Schierbeck LL, Rejnmark L, Tofteng CL, Stilgren L, Eiken P, Mosekilde L, Køber L, Jensen JE. Effect of hormone replacement therapy on cardiovascular events in recently postmenopausalwomen: randomised trial. BMJ. 2012;345:e6409. PubMed
  3. Boardman HMP, Hartley L, Eisinga A, Main C, Roqué i Figuls M, Bonfill Cosp X et al. Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in both healthy post-menopausal women and post-menopausal women with pre-existing cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 10;3:CD002229. PubMed
  4. Baber RJ, Panay N, Fenton A; The IMS Writing Group. Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016;19:109-50. PubMed
  5. Hodis HN, Mack WJ, Henderson VW, Shoupe D, Budoff MJ, Hwangf et al for the ELITE Research Group. Vascular Effects of Early versus Late Postmenopausal Treatment with Estradiol. N Engl J Med 2016;374:1221-31. PubMed
  6. Sjögren LL, Mørch LS, Løkkegaard E. Hormone replacement therapy and the risk of endometrial cancer: A systematic review. Maturitas. 2016;91:25–35. PubMed
  7. Hamoda H, Panay N, Arya R, Savvas M. The British Menopause Society & Women’s Health Concern 2016 recommendations on hormone replacement therapy in menopausal women Post Reproductive Health 2016;22:165–83 SagePub
  8. Stuenkel CA, Davis SR, Gompel A, Lumsden MA, Murad MH, Pinkerton JV et al. Treatment of Symptoms of the Menopause: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100:3975-4011. PubMed
  9. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause. 2017l;24:728-53. PubMed
  10. SFOG - Råd för menopausal hormonbehandling 2019. Bakgrundsdokuent. SFOG

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning