Tillbaka

levonorgestrel + etinylestradiol
Abelonelle 28, Anastrella 28, Leverette, Prionelle 28, Rigevidoncont

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid tidigare djup ventrombos och ökad trombosrisk som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom, pågående leversjukdom, könshormonberoende tumör, migrän med aura.

Kombinerade monofasiska preventivmetoder kan användas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Om blödning uppstår kan 3–5 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv effekt. Vid användning av preparat med 28-tabletters kartor rekommenderas kontinuerligt intag av hormontabletter. De hormonfria tabletterna kasseras.

Abelonelle 28, Anastrella 28, Leverette, Prionelle 28 och Rigevidon 28 ingår i läkemedelsförmånen och subventioneras av Region Stockholm till kvinnor under 26 år. Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Neovletta 28 rekommenderades inte då preparatet inte ingår i läkemedelsförmånen eller i Region Stockholms ungdomssubvention.

Etinylestradiol och levonorgestrel är miljöklassificerade. Etinylestradiol och levonorgestrel bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

P-piller med hög säkerhet och god blödningskontroll. Kombinerad tablett för effektiv oral antikonception. Få biverkningar, dokumenterad lägre trombosrisk jämfört med tredje generationens kombinerade p-piller.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Dragoman MV, Tepper NK, Fu R, Curtis KM, Chou R, Gaffield ME. A systematic review and meta-analysis of venous thrombosis risk among users of combined oral contraception. Int J Gynaecol Obstet. 2018;141(3):287-294. PubMed
  2. Sitruk-Ware R. Hormonal contraception and thrombosis. Fertil Steril. 2016;106(6):1289-1294. PubMed
  3. Combined hormonal contraception and the risk of venous thromboembolism: a guideline. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Electronic address: ASRM@asrm.org1; Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Fertil Steril. 2017;107(1):43-51. PubMed
  4. Edelman A, Micks E, Gallo MF, Jensen JT, Grimes DA. Continuous or extended cycle vs. cyclic use of combined hormonal contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(7):CD004695. PubMed
  5. Nappi RE, Lobo Abascal P, Hsieh J, Micheletti MC. Cycle control with an extended-regimen oral contraceptive combining levonorgestrel and ethinyl estradiol that includes continuous low-dose ethinyl estradiol instead of the traditional hormone-free interval. Int J Womens Health. 2017;9:739-47. PubMed Fulltext
  6. Champaloux SW, Tepper NK, Monsour M, Curtis KM, Whiteman MK, Marchbanks PA et al. Use of combined hormonal contraceptives among women with migraines and risk of ischemic stroke. Am J Obstet Gynecol. 2017;216(5):489.e1-489.e7. PubMed
  7. Antikonception. Information från Läkemedelsverket. 2014;25(2):14–28. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning