Tillbaka

drospirenon + etinylestradiol
Daylette, Dizminelle, Estrelen

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid tidigare djup ventrombos och ökad trombosrisk som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom, pågående leversjukdom, nedsatt njurfunktion, könshormonberoende tumör, migrän med aura.

Kombinerade monofasiska preventivmetoder kan användas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Om blödning uppstår kan 3–5 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv effekt. Vid användning av preparat med 28-tabletters kartor rekommenderas kontinuerligt intag av hormontabletter. De hormonfria tabletterna kasseras.

Daylette, Dizminelle och Estrelen ingår i läkemedelsförmånen och subventioneras av Region Stockholm  till kvinnor under 26 år. Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Yaz rekommenderades inte då preparatet inte ingår i läkemedelsförmånen eller i Region Stockholms ungdomssubvention.

Drospirenon och etinylestradiol är miljöklassificerade. Etinylestradiol bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Kombinerat monofasiskt p-piller med minst lika god kontraceptiv effekt som förstahandsvalet (levonorgestrel+etinylestradiol) men med ett annat gestagen som kan vara till fördel för vissa kvinnor. Drospirenon har en antimineralkortikoid och antiandrogen effekt med dokumenterad positiv effekt på akne och premenstruell dysforisk störning (PMDS). Kortare hormonfritt intervall ger minskad risk för ägglossning.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Koltun W, Lucky AW, Thiboutot D, Niknian M, Sampson-Landers C, Korner P et al. Efficacy and safety of 3 mg drospirenone/20 mcg ethinylestradiol oral contraceptive administered in 24/4 regimen in the treatment of acne vulgaris: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Contraception 2008;77:249-56. PubMed
  2. Pearlstein TB, Bachmann GA, Zacur HA, Yonkers KA. Treatment of premenstrual dysphoric disorder with a new dropirenone-containing oral contracepitve formulation. Contraception 2005;72:414-21. PubMed
  3. Hernádi L, Marr J, Trummer D, de Leo V, Petraglia F. Efficacy and safety of a low-dose combined oral contraceptive containing drospirenone 3 mg and ethinylestradiol 20 mcg in a 24/4-day regimen. Contraception 2009;80:18-24. PubMed
  4. Muhn P, Fuhrmann U, Fritzemeier KH, Krattenmacher R, Schillinger E. Drospirenone: a novel progestogen with antimineralcorticoid and antiandrogenic acitivity. Ann N Y Acad Sci 1995;761:311-35. PubMed 
  5. Bachmann G, Sulak PJ, Sampson-Landers C, Benda N, Marr J. Efficacy and safety of a low-dose 24-day combined oral contraceptive containing 20 micrograms ethinylestradiol and 3 mg drospirenone. Contraception 2004:70;191-8. PubMed
  6. Klipping C, Duijkers I, Trummer D, Marr J. Suppression of ovarian activity with a drospirenone-containing oral contraceptive in a 24/4 regimen. Contraception 2008;78:16-25. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning