Tillbaka

etonogestrel
Nexplanon

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Subdermalt långverkande implantat som innehåller 68 mg etonogestrel. Nexplanon utsöndrar initialt 60 mikrogram och efter 3 månader 30 mikrogram etonogestrel per dygn i 3 år.

Nexplanon kan lokaliseras med ultraljud och är röntgentät.

Ingår i läkemedelsförmånen och subventioneras av Region Stockholm till kvinnor under 26 år.

Etonogestrel är miljöklassificerat.

Motivering

Högeffektivt långverkande mellandoserat gestagenpreparat. God compliance.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Davies GC, Feng LX, Newton JR, Van Beek A, Coelingh-Bennink HJ. Release characteristics, ovarian activity and menstrual bleeding pattern with a single contraceptive implant releasing 3-ketodesogestrel. Contraception 1993;47:251-61. PubMed
  2. Affandi B. An integrated analysis of vaginal bleeding patterns in clinical trials of Implanon. Contraception 1998;58(6 Suppl):99S-107S. PubMed
  3. Croxatto HB, Mäkäräinen L. The pharmacodynamics and efficacy of Implanon. An overview of the data. Contraception 1998;58(6 Suppl):91S-97S. PubMed
  4. Erkkola R, Landgren B-M: Role of progestins in contraception. Acta Obstet Gynecol Scand. 2005;84:207-16. PubMed
  5. Antikonception - behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket, 2014;25(2):14–28. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning