Tillbaka

desogestrel
Desogestrel ..., Azalia, Gestrina, Velavel, Vinelle, Zarelle

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Mellanpiller.

Kan användas av alla kvinnor, även under amning.

Kan ge blödningsoregelbundenheter eller amenorré.

Desogestrel, Azalia, Gestrina, Vinelle och Zarelle ingår i läkemedelsförmånen och subventioneras av Region Stockholm till kvinnor under 26 år. Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Cerazette rekommenderas inte då det inte ingår i läkemedelsförmånen eller i Region Stockholms ungdomssubvention.

Desogestrel är miljöklassificerat.

Motivering

Mellandoserad gestagenmetod (mellanpiller) som innehåller 75 mikrogram desogestrel per tablett. Ägglossningen är helt hämmad hos det stora flertalet av användarna. Effekt jämförbar med kombinerade preventivmetoder.

Ingen dokumenterad ökning av trombosrisken.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Collaborative Study Group on the Desogestrel-Containing Progesteron-only Pill. A double-blind study comparing the contraceptive efficacy, acceptability and safety of two progestogen-only pills containing desogestrel 75 ug/day or levonorgestrel 30 ug/day. Eur J Contracept Reprod Health Care 1998;3:169-78. PubMed
  2. Erkkola R, Landgren B-M: Role of progestins in contraception. Acta Obstet Gynecol Scand. 2005;84:380-3. PubMed
  3. Antikonception – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(2):14–28. Läkemedelsverket
  4. Chi I. The safety and efficacy issues of progestin-only oral contraceptives - an epidemiologic perspective. Contraception 1993;47:1-21. PubMed
  5. Bjarnadóttir RI, Geirsson RT, Gottfreósdóttir H. An open non-randomised comparative study on the effects of esogestrel 0.075 mg/day vs and IUCD on lactation. Acta Obstet Gynecol Scand 1997;76 Suppl. 167, Part 4:53.
  6. Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Svendsen AL, Agger C. Hormonal contraception and risk of venous thromboembolism: national follow-up study. BMJ 2009;339:b2890 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning