Tillbaka

noretisteron
Mini-Pe

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Kort glömskemarginal jämfört med högre doserad hormonell metod.

Kan användas av ammande kvinnor.

Ingår inte i läkemedelsförmånen och subventioneras inte av Region Stockholm till kvinnor under 26 år.

Noretisteron är miljöklassificerat.

Motivering

Lågdoserad gestagenmetod med fullgod preventiv effekt till kvinnor över 40 år. Kan vara ett alternativ till kvinnor med kontraindikationer mot östrogen. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. McCann MF, Potter LS. Progestin-only oral contraceptives; a comprehensive review. Contraception 1994;50:1-195. PubMed
  2. Grimes DA, Lopez LM, O'Brien PA, Raymond EG. Progestin-only pills for contraception. Cochrane Database Systematic Review. 2010 Jan 20;(1):CD007541. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning