Tillbaka

levonorgestrel
Levosert

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Intrauterin antikonception med en frisättning av levonorgestrel cirka 15 mikrogram/24 timmar.

Hormonspiralen kan användas av alla kvinnor även de som inte fött barn samt ammande kvinnor.

Ingår i läkemedelsförmånen och subventioneras av Region Stockholm till kvinnor under 26 år.

Levonorgestrel är miljöklassificerat. Levonorgestrel bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Hormonspiralen Levosert är ett likvärdigt alternativ till Mirena. Priset för Levosert är signifikant lägre och Levosert ersätter därför Mirena på följande indikationer: antikonception och riklig blödning.

Högeffektiv hormonspiral som ger skydd mot graviditet i 5 år. Högre frisättning av levonorgestrel jämfört med Kyleena och Jaydess, vilket effektivt minskar blödningsmängden och ger blödningsfrihet efter 6 månader hos 20 procent av användarna. 

God compliance.

Hormonspiraler med lokalt låg frisättning av gestagen i livmodern bedöms ge lägre risk för miljöpåverkan jämfört med andra preventivmetoder där den administrerade mängden hormon är avsevärt högre. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Teal SB, Turok DK, Chen BA, Kimble T, Olariu AI, Creinin MD. Five-Year Contraceptive Efficacy and Safety of a Levonorgestrel 52-mg Intrauterine System. Obstet Gynecol. 2019 Jan;133(1):63-70. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning