Tillbaka

levonorgestrel
Jaydess

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Intrauterin antikonception med en frisättning av levonorgestrel på cirka 6 mikrogram/24 timmar.

Hormonspiralen kan användas av alla kvinnor även de som inte fött barn samt ammande kvinnor. Minskar blödningsmängden men i mindre utsträckning än övriga hormonspiraler.

Ingår i läkemedelsförmånen och subventioneras av Region Stockholm till kvinnor under 26 år.

Levonorgestrel är miljöklassificerat. Levonorgestrel bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Högeffektiv hormonspiral som ger skydd mot graviditet i 3 år. Ger betydligt lägre frisättning av levonorgestrel än övriga hormonspiraler och är den minsta hormonspiralen vilket kan underlätta insättning. Den mycket låga hormonfrisättningen accepteras lättare av användare som är känsliga för hormonell behandling.

God compliance.

Hormonspiraler med lokalt låg frisättning av gestagen i livmodern bedöms ge lägre risk för miljöpåverkan jämfört med andra preventivmetoder där den administrerade mängden hormon är avsevärt högre. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Apter D, Gemzell-Danielsson K, Hauck B, Rosen K, Zurth C. Pharmacokinetics of two low-dose levonorgestrel-releasing intrauterine systems and effects on ovulation rate and cervical function: pooled analyses of phase II and III studies. Fertil Steril. 2014;101:1656-62. PubMed
  2. Antikonception – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(2):14–28. Läkemedelsverket
  3. Goldstuck ND. Clarification of the role of the Jaydess(Skyla) LNG- IUS 13.5mg and Kyleena LNG-IUS 19.5mg as intrauterine contraceptive systems. Expert Rev Med Devices. 2017;14:593-9. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning