Tillbaka

medroxyprogesteron
Depo-Progevera, Depo-Provera

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Högdoserad gestagenmetod för intramuskulär injektion var tredje månad som kraftfullt hämmar ägglossningen och östrogenproduktionen. Till tonåringar bör långvarig förskrivning undvikas på grund av risk för minskad bentäthet.

Ingår i läkemedelsförmånen och subventioneras av Region Stockholm till kvinnor under 26 år.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Medroxyprogesteron är miljöklassificerat.

Motivering

Injektionspreparat som effektivt hämmar ägglossningen och ger amenorré.  Effekten kvarstår 3-9 månader eller längre efter den sista injektionen. Blödningsoregelbundenheter förekommer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Antikonception - Behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(2):14–28. Läkemedelsverket
  2. Jeppson S, Johansson EDB, Sjöberg NO. Contraception 1983;8:166.
  3. Ortiz A, Hirol M, Stanczyk FZ et al. Serum medroxyprogesterone acetate (MPA) concentrations and ovarian function following intramuscular injection of depo-MPA. J Clin Endocrinol Metab 1977;44:32-8. PubMed
  4. Lan PT, Aedo AR, Landgren BM et al. Return of ovulation following a single injection of depo-medroxyprogesterone acetate: a pharmacokinetic and pharmacodynamic study. Contraception 1984;29:1-18. PubMed
  5. Erkkola R, Landgren B-M: Role of progestins in contraception. Acta Obstet Gynecol Scand. 2005;84:207-16. PubMed
  6. Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF et al. Steroidal contraceptives: effect on bone fractures in women (Review). Cochrane Database of Systemic Reviews 2006;Issue 4. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning