Tillbaka

ulipristal
Ellaone

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Postkoital antikonception för användning inom 5 dygn efter oskyddat samlag eller efter att någon preventivmetod misslyckats.

Förbehåll / Kommentar

Ju tidigare intag efter oskyddat samlag, desto bättre effekt. Skyddseffekten kan minska vid hög kroppsvikt. Om hormonell antikonceptionsmetod för systemisk effekt planeras bör detta påbörjas först efter 5 dagar för att undvika interaktion.

Receptfritt. Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.

Ulipristal är miljöklassificerat.

Motivering

Förstahandspreparat med dokumenterad effekt upp till 5 dygn efter oskyddat samlag, vilket är längre än andrahandsvalet. Aktiv substans progesteronreceptormoduleraren ulipristal.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Glasier AF, Cameron ST, Fine PM, Logan SJ, Casale W, Van Horn J et al. Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a randomised non-inferiority trial and meta-analysis. Lancet 2010;375:555-62. PubMed
  2. Creinin MD, Schlaff W, Archer DF, Wan L, Frezieres R, Thomas M et al. Progesterone receptor modulator for emergency contraception: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2006;108:1089-97. PubMed
  3. Cheng L, Che Y, Gülmezoglu AM. Interventions for emergency contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;(8):CD001324. PubMed
  4. Brache V, Cochon L, Duijkers IJ, Levy DP, Kapp N, Monteil C, et al. A prospective, randomized, pharmacodynamic study of quick-starting a desogestrel progestin-only pill following ulipristal acetate for emergency contraception. Hum Reprod. 2015;30:2785-93. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning