Tillbaka

prometazin + koffein + efedrin
Lergigan comp

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Graviditetsillamående

Förbehåll / Kommentar

Lergigan comp ingår inte i läkemedelsförmånen.

Prometazin är miljöklassificerat. Miljörisk vid användning av efedrin och koffein kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Lång erfarenhet finns av användning av Lergigan comp mot graviditetsillamående. Stort antal kvinnor exponerade under tidig graviditet, risken för missbildningar i nivå med den för oexponerade kvinnor.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Matthews A, Haas DM, O’Mathúna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 8;9:CD007575. [Epub ahead of print] PubMed
  2. Niebyl JR1, Briggs GG. The pharmacologic management of nausea and vomiting of pregnancy. J Fam Pract. 2014;63(2 Suppl):S31-7. PubMed
  3. Mazzotta P, Magee LA. A risk-benefit assessment of pharmacological and nonpharmacological treatments for nausea and vomiting of pregnancy. Drugs 2000;59:781-800. PubMed
  4. Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B. Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden. Eur J Clin Pharmacol 2005;61: 899-906 . PubMed
  5. McParlin C, O'Donnell A, Robson SC, Beyer F, Moloney E, Bryant A et al. Treatments for Hyperemesis Gravidarum and Nausea and Vomiting in Pregnancy: A Systematic Review. JAMA. 2016;316:1392-401. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning