Tillbaka

levotyroxin
Levaxin

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypotyreos av alla former.

Förbehåll / Kommentar

Används för att behandla säkerställd hypotyreos eller förebygga hypotyreosutveckling vid tyreostatikabehandling. En försiktig och noggrann, inte för snabb, upptitrering av dosen och en kontinuerlig uppföljning av behandlingen rekommenderas. Annars föreligger risk för exempelvis översubstitution. Det är särskilt viktigt med låg dos vid behandlingsstart hos äldre med hjärtsjukdom och uttalad hypotyreos.

Dosanpassning ska ske under graviditet, oftast finns behov av dosökning redan i tidig graviditet. 

Det finns två sköldkörtelhormonpreparat med tyroxin (T4), Levaxin och Euthyrox. Vid eventuellt preparatbyte rekommenderas medicinsk uppföljning. Bioekvivalens mellan preparaten har inte visats. För Levaxin anges styrkan i hur mycket levotyroxin som tabletten innehåller, för Euthyrox i mängd levotyroxinnatrium. Vid dosjustering nås steady state först efter 6-8 veckor. Eventuell kontroll med förnyad provtagning ska därför anstå minst denna tid.

Levotyroxin är miljöklassificerat.

Motivering

Livsviktig substitutionsbehandling.

Bättre sortimentsbredd för Levaxin än för Euthyrox. Medicinsk uppföljning krävs vid preparatbyte till Euthyrox.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Smith RM. Thyroid disorders Br Med J 1970 ; 1:5698: 745-8. PubMed, Fulltext
  2. Evered D. Hypothyroidism. Br Med J 1972 Jan 29;1(5795): 290-3. PubMed, Fulltext
  3. Läkemedelsverket, Läkemedelsboken, Hallengren B. Tyreoideasjukdomar.
  4. Läkemedelsverket. Levaxin och Euthyrox. Information från läkemedelsverket 2004:4:9. Läkemedelsverket
  5. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, Burman KD, Cappola AR, Celi FS, et al. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: Prepared by the american thyroid association task force on thyroid hormone replacement. Thyroid 2014, 24, 1670-751. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar