Tillbaka

tiamazol
Tiamazol ..., Thacapzol

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertyreos.

Förbehåll / Kommentar

Patienterna bör skötas vid specialistenhet. Enda tyreostatikum av imidazoltyp. Tiamazol hämmar nysyntes av tyreoideahormon genom att blockera oxidationen av jodid i sköldkörteln.

Vid intolerans mot preparatet, framför allt hudexantem, kan andrahandspreparatet Tiotil (propyltiouracil) förskrivas. Det har dock kortare halveringstid.
 
Leukocytopeni och agranulocytos kan uppkomma akut och när som helst under behandling med tyreostatika. Patienten ska informeras att omgående söka läkare för kontroll av blodbilden vid feber och/eller halsont. Efter 18 månaders avslutad behandling av tyreotoxikos är recidivrisken cirka 50 procent.

Miljörisk vid användning av tiamazol kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Thacapzol är förstahandspreparat för medicinsk behandling av hypertyreos, dock inte under graviditet och amning. 

Bättre effekt och längre effektduration än med propyltiouracil (Tiotil) .


Utredningsmaterial och referenser

  1. Weetman AP. Graves' disease. N Engl J Med. 2000 Oct 26;343(17):1236-48. PubMed, Fulltext
  2. Cooper DS.Antithyroid drugs. N Engl J Med. 2005 Mar 3;352(9):905-17. PubMed, Fulltext
  3. Läkemedelsverket, Läkemedelsboken, Hallengren B. Tyreoideasjukdomar.

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar