Tillbaka

propyltiouracil
Tiotil

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tyreotoxikos, antingen som kurativ behandling eller som förbehandling inför operation eller radiojodbehandling. Utvalda kardiologiska fall, där sänkning av ämnesomsättningen är indicerad.

Förbehåll / Kommentar

Propyltiouracil föredras till gravida, ammande samt även vid tyreotoxisk kris då snabb effekt är önskvärd. Om läkemedelsexantem utvecklas med tiamazol kan preparatbyte till propyltiouracil prövas.

Ökad risk för missbildningar under fosterutvecklingen finns i lägre och mildare grad rapporterad för propyltiouracil än för tiamazol. Prolyltiouracil utsöndras i mindre omfattning i modersmjölk än tiamazol och föredras därför vid amning.

Leukocytopeni och agranulocytos kan uppkomma akut och när som helst under behandling med tyreostatika. Patienten ska informeras att omgående söka läkare för kontroll av blodbilden vid feber och/eller halsont. Agranulocytos som biverkan är vanligare hos äldre.

Allvarliga leverbiverkningar av parenkymskadetyp förekommer, men är sällsynta.

Företaget deltar inte i Fass, produktinformation är sökbar på Läkemedelsverkets hemsida. Företaget Leyh Pharma GmbH är delägare i Läkemedelsförsäkringen.

Propyltiouracil är inte miljöklassificerat.

Motivering

Tyreostatikum till gravida och ammande samt som andrahandspreparat vid intolerans, till exempel om exantem av tiamazol (Thacapzol).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Weetman AP.Graves' disease. N Engl J Med. 2000 Oct 26;343(17):1236-48. PubMed, Fulltext 
  2. Cooper DS.Antithyroid drugs. N Engl J Med. 2005 Mar 3;352(9):905-17. PubMed, Fulltext 
  3. Läkemedelsverket, Läkemedelsboken, Hallengren B. Tyreoideasjukdomar.

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar