Tillbaka

glukagon
Glucagon Novo Nordisk

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Allvarlig hypoglykemisk reaktion hos insulinbehandlad patient

Förbehåll / Kommentar

Läkemedlet kan vid allvarlig hypoglykemi, utan möjlighet att snabbt administrera glukos, ges för att snabbt häva denna. Glukagonet kan då injiceras av anhörig eller närstående. Hormonet ökar glukosnivån i blodet genom att stimulera omvandlingen av leverglykogen till glukos. Ger normalt effekt inom tio minuter varefter kolhydrater ges peroralt. 


Efter incidens med allvarlig hypoglykemi krävs läkarkontakt. Insulininducerad hypoglykemi är vanligast. Vissa perorala diabetesmedel, som sulfonureider, kan ge upphov till långvarig hypoglykemi som alltid ska föranleda inläggning.

Vid förskrivning till patient rekommenderas i första hand förfylld spruta. Patient och närstående behöver noggrann instruktion kring hantering och användning.

Kan ge illamående. Kan ges till barn och äldre.

Glukagon bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Välbeprövat läkemedel. Enda preparat med antihypoglykemiskt hormon som kan administreras av anhörig eller närstående i situation med allvarlig hypoglykemi utan möjlighet att snabbt kunna administrera glukos (november 2020).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelverket. Nilsson C, Westlin D, Ekman E, Akutmedicin, Den akut medvetslöse patienten. Läkemedelsboken.
  2. Gibbins RL. Treating hypoglycaemia in general practice. BMJ 1993; 306: 600-1. PubMed, Fulltext

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar