Tillbaka

insulin aspart
Insulin aspart Sanofi

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Insulinkrävande diabetes mellitus

Förbehåll / Kommentar

Förstahandsval till patienter med typ 2 diabetes.
Insulin aspart Sanofi är en biosimilar till Novorapid och är en direktverkande insulinanalog.

Kan ges till vuxna och barn. Dokumentation finns från 1 års ålder.

Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Direktverkande insulinanalog som ges strax före måltid.

Insulin lispro och insulin aspart bedöms likvärdiga. Då priset är drygt 30 procent högre för Novorapid än för Insulin aspart Sanofi (nov 2020) bör nyinsättning av Novorapid undvikas.

För patienter som har Novorapid ska byte till Insulin aspart Sanofi eftersträvas, att fortsätta med Novorapid är indicerat enbart när byte inte bedöms genomförbart.

Finns som cylinderampull och förfylld injektionspenna (Solostar). Vid val av preparat är pris och hanterbarhet av injektionshjälpmedel avgörande.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård 2018. 
  2. EMA. Produktresumé: Insulin aspart Sanofi EMA 
  3. EMA. European public assessment report (EPAR), Insulin aspart Sanofi EMA 2020
  4. Ema:Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Insulin aspart Sanofi (Insulin aspart) EMA 2020

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar