Tillbaka

insulin aspart
Novorapid

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Insulinkrävande diabetes mellitus.

Förbehåll / Kommentar

Andrahandsval.

Novorapid innehåller insulin aspart, en direktverkande insulinanalog.

Kan ges till vuxna och barn. Dokumentation finns från 1 års ålder.

Vid behov av minnesfunktion används cylinderampuller i injektionspenna för flergångsbruk.

Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Direktverkande insulinanalog som ges strax före måltid.

Insulin lispro och insulin aspart bedöms likvärdiga. Då priset är 30 procent högre för Novorapid än för Insulin lispro Sanofi (nov 2020) bör nyinsättning av Novorapid undvikas. För patienter som har Novorapid ska byte till Insulin lispro Sanofi eftersträvas, att fortsätta med Novorapid är indicerat enbart när byte inte bedöms genomförbart.

Brett sortiment, finns som cylinderampull Penfill, förfylld injektionspenna FlexPen och injektionsflaska. Finns även som injektionspenna med minnesfunktion för flergångsbruk. Bra alternativ till patienter med behov av penna med minnesfunktion. Vid val av preparat är pris och hanterbarhet av injektionshjälpmedel avgörande.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lindholm A, McEwen J, Riis AP. Improved postprandial glycemic control with insulin aspart. A randomized double-blind cross-over trial in type 1 diabetes. Diabetes Care 1999;22:801-5. PubMed 
  2. Home PD, Lindholm A, Hylleberg B, Round P. Improved glycemic control with insulin aspart: a multicenter randomized double-blind crossover trial in type 1 diabetic patients. UK Insulin Aspart Study Group. Diabetes Care 1998;21:1904-9. PubMed 
  3. Siebenhofer A, Plank J, Berghold A, Jeitler K, Horvath K, Narath M, et al. Short acting insulin analogues versus regular human insulin in patients with diabetes mellitus (Review) The Cochrane Library 2006;19(2):CD003287. PubMed 
  4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård 2018. 

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar