Tillbaka

insulin aspart
Novomix

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Insulinkrävande diabetes mellitus

Förbehåll / Kommentar

Behandling med 2-dos mixinsulin av patienter med typ 2-diabetes ger bättre HbA1c, bättre postprandiell kontroll och större andel patienter som når målvärdet jämfört med behandling med en dygnsdos långverkande insulinanalog. Frekvensen av hypoglykemi är dock högre vid användning av mixinsulin än vid behandling med långverkande insulinanalog.

Novomix är en färdigblandad suspension av direktverkande insulin aspart och medellångverkande protaminiserat insulin aspart.
Direktverkande insulin aspart har snabbt anslag och Novomix ges strax före måltid.

Kan med fördel förskrivas till äldre och patienter där avancerad insulinregim inte är aktuell.

Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Få injektioner per dygn och bekvämt för de patienter som får en adekvat metabol kontroll med mixinsulin. 

Viktigt med bra injektionshjälpmedel och värdefullt med tillgång till flera olika pen-alternativ.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Boehm BO, Home PD, Behrend C, Kamp NM, Lindholm A. Premixed insulin aspart 30 vs. premixed human insulin 30/70 twice daily: a randomized trial in Type 1 and Type 2 diabetic patients. Diabet Med 2002;19(5):393-9. PubMed
  2. Jacobsen LV, Sogaard B, Riis A. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of a premixed formulation of soluble and protamine-retarded insulin aspart. Eur J Clin Pharmacol 2000;56(5):399-403. PubMed
  3. Hermansen K, Colombo M, Storgaard H, Ostergaard A, Kolendorf K, Madsbad S. Improved postprandial glycemic control with biphasic insulin aspart relative to biphasic insulin lispro and biphasic human insulin in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2002;25:883-8. PubMed
  4. Kann, P. H.; Wascher, T.; Zackova, V.; Moeller, J.; Medding, J.; Szocs, A.;et al. Starting insulin therapy in type 2 diabetes: twice-daily biphasic insulin Aspart 30 plus Metformin versus once-daily insulin Glargine plus Glimepiride. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes 2006;114(9):527-32. PubMed
  5. Raskin P, Allen E,Hollander P, Lewin A, Gabbay RA, Hu P, et al Initiating insulin therapy in type 2 diabetes: a comparision of biphasic and basal insulin analogs. Diabetes Care 2005;Feb28(2):260-5. PubMed
  6. Malone JK, Bai S, Campaigne BN, Reviriego J, Augendre-Ferrante B. Twice daily pre-mixed insulin rather than basal insulin therapy alone results in better overall glycaemic contriol in patients with type 2 diabetes. Diabetic Medicine 2005 Apr;22(4):374-381. PubMed 
  7. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård. Socialstyrelsen 2018

 

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar