Tillbaka

insulin humant
Insulatard

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Insulinkrävande diabetes mellitus.

Förbehåll / Kommentar

Förstahandsval vid insulinbehandling vid typ 2-diabetes. Suspension av isofant humaninsulin (NPH-insulin), med medellångverkande effekt.

Vid insättning, starta med låg dos (0,10-0,15 E per kg). Dosöka varannan till var tredje dag och titrera mot individuellt målvärde för blodsockerbehandlingen.

Kan ges till vuxna och barn i alla åldrar.

Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Välbeprövat, väldokumenterat och prisvärt läkemedel. Priset för Insulatard är betydligt lägre än för långverkande insulinanaloger.  

Det finns ingen anledning för patienter med välreglerad diabetes mellitus typ 2, utan allvarlig hypoglykemiproblematik, att byta från medellångverkande humaninsulin till långverkande insulinanalog. Medellångverkande humaninsulin och långverkande insulinanaloger ger likvärdig sänkning av HbA1c.

Värdefullt med tillgång till flera olika injektionshjälpmedel/pen-alternativ.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Horvath K, Jeitler K, Berghold A, Ebrahim SH, Gratzer TW, Plank J, et al. Long-acting insulin analogues versus NPH insulin (human isophane insulin) for type 2 diabetes mellitus (Review) The Cochrane Library 2007,Apr 18;(2):CD005613. PubMed
  2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård. Socialstyrelsen 2018

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar