Tillbaka

insulin lispro
Insulin lispro Sanofi

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

För behandling av insulinkrävande diabetes mellitus hos vuxna och barn

Förbehåll / Kommentar

Insulin lispro Sanofi är en biosimiliar till Humalog och är en direktverkande insulinanalog. 
Förstahandsval vid behandling med direktverkande insulinanalog.

Insulin lispro kan användas i insulinpump och är vid den användningen likvärdigt med insulin aspart.

Kan ges till vuxna och barn i alla åldrar.
Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Direktverkande insulinanalog som ges strax före måltid.
Insulin lispro Sanofi bedöms som likvärdigt med referensprodukten Humalog.

Priset för Insulin lispro Sanofi är cirka 20 procent lägre än för Humalog och cirka 23 procent lägre än för insulin aspart (Novorapid), en annan direktverkande insulinanalog som bedöms likvärdig med insulin lispro. Prisuppgifter november 2020.

Bra sortimentsbredd, finns i injektionsflaska, cylinderampull och förfylld injektionspenna (Solostar). Vid val av preparat är pris och hanterbarhet av injektionshjälpmedel avgörande.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Vignatis L. Diabetes 1995;44 (suppl I):229A
  2. Andersson J. Diabetologia 1994;37 (suppl I): A169
  3. Kaiserman K, Jung H, Benabbad I, Karges B, Polak M. 20 Years of insulin lispro in pediatric type 1 diabetes: a review of available evidence. Pediatric Diabetes 2017;18:81–94 PubMed
  4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård 2018.

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar