Tillbaka

insulin aspart
Fiasp

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Diabetes mellitus typ 1

Förbehåll / Kommentar

Fiasp innehåller insulin aspart, en direktverkande insulinanalog.

Andrahandsval till patienter med diabetes typ 1.

Farmakokinetiken skiljer sig något för Fiasp jämfört med ”vanligt” direktverkande insulin aspart (Novorapid) och insulin lispro. Tillsats av nikotinamid (vitamin B3) medför att insulin aspart absorberas snabbare efter injektion. Effekten av insulinet kommer ca 5–10 min tidigare än med övriga direktverkande insulinanaloger vilket medför större glukossänkande effekt. Den maximala glukossänkande effekten ses mellan 1 och 3 timmar efter injektion. Insulineffekten varar i genomsnitt 3–5 timmar och kan vara kortvarigare än för andra direktverkande insuliner [1]. 

Kan ges till vuxna och barn från 1 år ålder. Det finns ingen klinisk erfarenhet av användning av Fiasp hos barn under 2 års ålder [2]. 

Säkerhet och effekt av Fiasp har fastställts hos äldre patienter i åldern 65 till 75 år [2]. 

Fiasp, insulin aspart snabb, kan användas i insulinpump för de insulinpumpar där pumptillverkaren godkänt det. Bolusdosen till måltid kan behöva dosreduceras p.g.a. snabbare effekt jämfört med övriga direktverkande insuliner.

Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

För de patienter som vill/behöver ta sitt måltidsinsulin efter att de ätit innebär detta läkemedel möjlighet att göra det. Fiasp kan tas vid eller inom 20 minuter från måltidsstart [1]. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Assessment report EMA/CHMP/50360/2017  
  2. SPC Fiasp 09/2019 
  3. Fast-Acting Insulin Aspart Improves Glycemic Control in Basal-Bolus Treatment for Type 1 Diabetes: Results of a 26-Week Multicenter, Active-Controlled, Treat-to-Target, Randomized, Parallel-Group Trial (onset 1). Russel-Jones D, Bode BW, De Block C, Franek E, Heller SR, Mathieu C et al, Diabetes Care 2017:943–950. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar