Tillbaka

kalciumkarbonat + kolekalciferol
Bencium, Calcichew-D3 Citron, Kalcipos-D forte, Recikalc-D Forte

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av D-vitaminbrist vid samtidigt lågt intag av kalcium.

Förbehåll / Kommentar

I en tuggtablett ingår 500 mg kalciumkarbonat + D-vitamin (kolekalciferol) 20 mikrogram (800 enheter).

D-vitaminbrist behandlas med prohormonet D-vitamin. Det animala vitamin D3 (kolekalciferol) har högre bioaktivitet än det vegetabiliska vitamin D2 (ergokalciferol).

Riskfaktorer för D-vitaminbrist (definierat som s-25-OH-vitamin D <25 nmol/l) är framför allt bristande solexponering, täckande klädsel, mörk hud, hög ålder och malabsorption.

Vid njursvikt behövs ofta aktivt D-vitamin (alfakalcidol eller kalcitriol). Denna behandling handläggs av njurmedicinare. Aktivt D-vitamin ges även till patienter med hypoparatyreoidism.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Kalcium och D-vitamin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Kombinationspreparat med kalcium kan vara ändamålsenligt för behandling av D-vitaminbrist vid samtidigt lågt intag av kalcium. Kombinationspreparat rekommenderas även till patienter med specifik läkemedelsbehandling mot osteoporos och till patienter som behandlas med kortisonpreparat i tablettform eller parenteralt.

Vid D-vitaminbrist behövs vid initial behandling ofta relativt höga doser D-vitamin, ofta
1000 till 4000 enheter D-vitamin per dag. Efter den initiala behandlingen kan lägre doser räcka.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium; Ross AC, Taylor CL, Yaktine AL, Del Valle HB, editors. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011. PubMed Fulltext
  2. Melhus H, Michaelsson K. Vitamin D och hälsa: Evidensbristen är det stora problemet. Läkartidningen 2012:12; 604-5. Läkartidningen
  3. Rosen CJ, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, Clinton SK, Durazo-Arvizu RA et al. IOM committee members respond to Endocrine Society vitamin D guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(4):1146-52. PubMed 
  4. Vårdinformation i StorStockholm. D-vitaminbrist. Viss

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar