Tillbaka

kolekalciferol
Divisun

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av D-vitaminbrist.

Förbehåll / Kommentar

Kvarstår med begränsning i styrkan 2000 IE per tablett vid behov av höga doser D-vitamin.

D-vitaminbrist behandlas med prohormonet D-vitamin. Det animala vitamin D3 (kolekalciferol) har högre bioaktivitet än det vegetabiliska vitamin D2 (ergokalciferol).

Riskfaktorer för D-vitaminbrist (definierat som <25 nmol/l 25-OH-vitamin D i serum) är framför allt bristande solexponering, täckande klädsel, mörk hud, hög ålder och malabsorption.

Vid njursvikt behövs ofta aktivt D-vitamin (alfakalcidol eller kalcitriol). Denna behandling handläggs av njurmedicinare. Aktivt D-vitamin ges även till patienter med hypoparatyreoidism.

Vid behov av underhållsbehandling med D-vitamin 800 IE/dygn rekommenderas kapsel Benferol och Fultium 800 IE (kostnaden för dessa kapslar är lägre än för tablett Divisun 800 IE (nov 2020)).

D-vitamin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Till patienter med behov av höga doser av D-vitamin.

Vid D-vitaminbrist behövs vid initial behandling ofta relativt höga doser D-vitamin, ofta 1000 till 4000 enheter D-vitamin per dag. Efter den initiala behandlingen kan lägre doser räcka. Dokumentationen för följsamhet vid annan dosering än en gång dagligen är otillräcklig. Veckovis eller månadsvis dosering kan potentiellt innebära större risk för feldosering, både i form av för låg och för hög dos.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium; Ross AC, Taylor CL, Yaktine AL, Del Valle HB, editors. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011. PubMed Fulltext
  2. Melhus H, Michaelsson K. Vitamin D och hälsa: Evidensbristen är det stora problemet. Läkartidningen 2012:12; 604-5. Läkartidningen
  3. Rosen CJ, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, Clinton SK, Durazo-Arvizu RA et al. IOM committee members respond to Endocrine Society vitamin D guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(4):1146-52. PubMed 
  4. Vårdinformation i StorStockholm. D-vitaminbrist. Viss

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar