D-vitaminbrist

D-vitaminbrist definieras som S-25-OH-vitamin D <25 nmol/l. Riskfaktorer är bristande solexponering, täckande klädsel, mörk hud, hög ålder, malabsorption och lågt intag av D-vitamin via kosten.

Se även D-vitaminbrist, Viss

D-VITAMIN

Benferol, Fultium

800 IE/dygn

Divisun

2000 IE/dygn

Vid samtidigt lågt kalciumintag

Kalcipos-D forte

tablett

Bencium, Calcichew-D3 Citron Kalcipos-D forte
Recikalc-D Forte

tuggtablett