Tillbaka

fludrokortison
Florinef

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Addisons sjukdom, andra former av primär binjuresvikt och kongenital binjurebarkshyperplasi.

Förbehåll / Kommentar

Viktigt med noggrann individuell dostitrering för att uppnå en adekvat substitutionsbehandling och för att undvika biverkningar. Fludrokortison används vanligen i kombination med en glukokortikoid. Vid iatrogen och sekundär kortisolsvikt är fludrokortison ej indicerat.

Den glukokortikoida effekten för fludrokortison är 10–15 gånger större, och den mineralkortikoida effekten är mer än 100 gånger större än för hydrokortison.

Miljörisk vid användning av fludrokortison kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Vid primär binjurebarksinsufficiens ges förutom glukokortikoid ofta substitutionsbehandling med en mineralkortikoid. Florinef är det enda registrerade mineralkortikoidpreparatet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Läkemedelsboken. Johannsson, Engström. Endokrinologi/Kortikosteroider och hypofyshormoner. Läkemedelsboken.
  2. Olsson T, Ahrén B och Werner S, Binjurarna: Endokrinologi, under redaktion av Sigbritt Werner, Liber 2006; s 134-53. 
  3. Bornstein SR, Allolio B, Arlt W, Barthel A, Don-Wauchope A, Hammer GD et al. Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, 2016 Feb;101(2):364-89. PubMed
  4. Saevik ÅB, Åkerman AK, Grønning K, Nermoen I, Valland SF, Finnes TE et al. Clues for early detection of autoimmune Addison’s disease-myths and realities. J Intern Med. 2018 Feb;283(2):190-199. PubMed 
  5. Munir S, Waseem M. Addison Disease. 2020 Oct 18. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar