Tillbaka

hydrokortison
Hydrokortison ..., Solu-Cortef

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Specifik indikation: livsnödvändig substitution vid kortisolbrist när peroral behandling är otillräcklig eller inte möjlig.

Förbehåll / Kommentar

Vid förskrivning av hydrokortison för injektion (till exempel Solu-Cortef), bör noggrann genomgång till patient/närstående av hantering och injektionsteknik göras. Förskrivningen bör också inkludera sprutor och kanyler.

Utsättning av substitutionsbehandling/eller otillräcklig substitutionsbehandling kan medföra livsfara.

Hydrokortison Ebb och Solu-Cortef ingår inte i läkemedelsförmånen.

Miljörisk vid användning av hydrokortison kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Livsviktigt injicerbart hydrokortisonpreparat vid kortisolbrist när peroral behandling inte är möjlig eller är otillräcklig. Enda registrerade hydrokortisonpreparatet för injektion.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Läkemedelsboken. Johannsson, Engström. Endokrinologi/Kortikosteroider och hypofyshormoner. Läkemedelsboken.
  2. Olsson T, Ahrén B och Werner S, Binjurarna: Endokrinologi, under redaktion av Sigbritt Werner, Liber 2006; s 134-53. 
  3. Bornstein SR, Allolio B, Arlt W, Barthel A, Don-Wauchope A, Hammer GD et al. Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, 2016 Feb;101(2):364-89. PubMed
  4. Saevik ÅB, Åkerman AK, Grønning K, Nermoen I, Valland SF, Finnes TE et al. Clues for early detection of autoimmune Addison’s disease-myths and realities. J Intern Med. 2018 Feb;283(2):190-199. PubMed 
  5. Munir S, Waseem M. Addison Disease. 2020 Oct 18. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar