Tillbaka

hydrokortison
Hydrokortison ...

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Substitutionsterapi vid primär och sekundär binjurebarksinsufficiens, exempelvis bristande kortisolsekretion vid Mb Addison, hypofysär ACTH-brist eller iatrogen hypokortisolism efter långvarig kortisonbehandling.

Förbehåll / Kommentar

Livsviktig substitutionsterapi vid kortisolbrist. Behandlingen initieras vanligen inom specialiserad vård, men patienter med kortisolbrist omhändertas även på andra vårdnivåer. Korrekt preparatval och dosering är viktig.

Lägsta möjliga substitutionsdos ska alltid eftersträvas. Långvarig överdosering medför risk för allvarliga biverkningar. Doseringen är alltid individuell, gäller barn, vuxna inklusive äldre. Vanlig substitutionsdos för vuxna är 15-25 mg hydrokortison per dag.

Vid akut hypokortisolism med allmänpåverkan samt vid försämrat upptag på grund av kräkning eller diarré måste kortison tillföras parenteralt, se hydrokortison för injektion (till exempel Solu-Cortef).

Hydrokortison är ungefär 25 procent mer potent än kortisonacetat (räknat per mg), det vill säga 20 mg hydrokortison motsvarar 25 mg kortisonacetat.

Utsättning av substitutionsbehandling medför livsfara.

Godkända läkemedel finns i styrkorna 10 mg och 20 mg. Vid behov av annan beredning kan licenspreparat förskrivas. 

Miljörisk vid användning av hydrokortison kan ej uteslutas på grund av brist på data. 

Motivering

Livsnödvändigt läkemedel vid primär och sekundär binjurebarksinsufficiens.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Johannsson, Engström. Endokrinologi/Kortikosteroider och hypofyshormoner. Läkemedelsboken.
  2. Olsson T, Ahrén B och Werner S, Binjurarna: Endokrinologi, under redaktion av Sigbritt Werner, Liber 2006; s 134-53. 
  3. Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, 2016 Feb;101(2):364-89.
  4. Saevik ÅB, Åkerman AK, Grønning K, Nermoen I, Valland SF, Finnes TE et al. Clues for early detection of autoimmune Addison’s disease-myths and realities. J Intern Med. 2018 Feb;283(2):190-99. PubMed
  5. Munir S, Waseem M. Addison Disease. 2020 Oct 18. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar