Anemi

.

.

Betolvex, Betolvidon
Folsyra ..., Folacin Folvidon

I första hand - peroral behandling

Duroferon

depottablett

Niferex

enterokapsel

Vid sväljsvårigheter

Niferex

orala droppar

I andra hand - intravenös behandling

Vid intolerans mot perorala järnpreparat eller aktiv inflammatorisk systemsjukdom.

Vid kortare behandlingsintervall och låg dos (<200 mg)

Venofer

inj

Vid längre behandlingsintervall och hög dos (>500 mg)

Ferinject

inj

Renal anemi, se avsnittet Njursjukdomar.