Tillbaka

betametason
Betametason ..., Betapred

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Pseudokrupp

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Betametason är miljöklassificerat.

Registrerades: 1963-11-27.

Motivering

Systemiskt tillförda steroider har dokumenterad effekt vid pseudokrupp så som minskade symtom och kortare sjukhusvård. Betametason ingår sedan länge i den svenska terapitraditionen och regionala behandlingsriktlinjer vid pseudokrupp.

Dexametason vid behandling av pseudokrupp finns väl dokumenterat. Dexametason oral lösning används också på flera akutmottagningar i Sverige. Fördelen är att man inte behöver lösa upp tabletter och dosen kan lättare anpassas till barn. Nackdelen är begränsad hållbarhetstid av öppnad flaska. 

Lösliga tabletter Betapred har dock större användningsområde när det gäller behandling hemma och i akutaskar, och för behandling av anafylaxi rekommenderas Betapred av bland andra Svenska föreningen för Allergologi (SFFA) och Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergi. Det är en fördel att rekommendera samma steroid vid båda indikationerna. För akutbehandling i öppenvård rekommenderas därför Betapred.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Wersäll J, Hessén Söderman L, Kuylenstierna R. Kortikosteroider effektiva vid behandling av pseudokrupp. Metaanalys bekräftar svensk behandlingstradition. Läkartidningen. 2000;97:4950-1. PubMed 
  2. Medicinska behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården. Vårdgivarguiden 
  3. Russell KF, Liang Y, O’Gorman K, Johnson DW, Klassen TP. Glucocorticoids for croup. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(1):CD001955. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar