Tillbaka

ipratropium
Atrovent Nasal

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypersekretion

Förbehåll / Kommentar

Rekommendationen gäller endast för 21 mikrogram per dos då ipratropium 42 mikrogram per dos saknar denna indikation.

Ipratropium 21 mikrogram saknar läkemedelssubvention.

Ipratropium är miljöklassificerat.

Registrerat 960412.

Motivering

Hos patienter med allergisk och/eller idiopatisk rinit där besvär med hypersekretion dominerar och där behandling med lokal nasal steroid inte gett fullgod effekt, kan behandling med antikolinergikum, ipratropium, prövas.

Effekt inom 15 minuter efter tillförsel. Effektdurationen ökar dosberoende.

När effekten av ipratropiumbromid nässpray studerades på metakolininducerad hypersekretion från näsan inträdde effekten inom 15 minuter. För en dos på 42 mikrogram gick effekten förlorad inom 3 timmar, medan effekten kvarstod i 6 timmar för en dos på 168 mikrogram.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Georgitis JW, Banov C, Boggs PB, Dockhorn R, Grossman J, Tinkelman D et al. Ipratropium bromide nasal spray in non-allergic rhinitis: efficacy, nasal cytological response and patient evaluation on quality of life. Clin Exp Allergy. 1994;24:1049-55. PubMed 
  2. Wagenmann M, Baroody FM, Jankowski R, Nadal JC, Roecker-Cooper M, Wood CC et al. Onset and duration of inhibition of ipratropium bromide nasal spray on methacholine-induced nasal secretions. Clin Exp Allergy. 1994;24:288-90. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar