Tillbaka

mometason
Mometason …, Aphiahsone, Mommox, Nasonex

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Persisterande icke-allergisk rinit (enligt Fass vasomotorisk rinit)

Förbehåll / Kommentar

Det finns sex nasala steroider på marknaden: beklometason, budesonid, flutikasonfuroat, flutikasonpropionat, mometasonfuroat och triamcinolon. Budesonid finns i pulver- och vattenbaserad form, de övriga enbart vattenbaserade.

Mometason nässpray har glycerol tillsatt till sin vehikel vilket motverkar torrhet i nässlemhinnan.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Mometason är miljöklassificerat.

Nasonex godkändes 1997-04-11.

Motivering

Nasal mometason har en dokumenterad effekt på persisterande icke-allergisk rinit.

Expertgruppen rekommenderar mometason på Kloka listan eftersom den är godkänd på indikationerna allergisk rinit, näspolypos, vasomotorisk rinit samt rinosinuit. 

Publicerade tillslagstider förefaller framför allt grunda sig på studier av allergisk rinit. Mometason nässpray anges då ha en tillslagstid på 11 timmar till 2 dagar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lundblad L, Sipilä P, Farstad T, Drozdziewicz D.  Mometasone furoate nasal spray in the treatment of perennial non-allergic rhinitis: a nordic, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Acta Otolaryngol. 2001;121:505-9. PubMed 
  2. Katial RK, Salapatek A-M, Patel P. Establishing the onset of action of intranasal corticosteroids: Is there an ideal study design? Allergy Asthma Proc. 2009;30:595-604. PubMed
  3. Bousquet J, Hellings PW, Agache I, Bedbrook A, Bachert C, Bergmann KC, et al. ARIA 2016: Care pathways implementing emerging technologies for predictive medicine in rhinitis and asthma across the life cycle. Clin Transl Allergy (2016) 6:47. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar