Tillbaka

mometason
Mometason …, Aphiahsone, Mommox, Nasonex

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Näspolypos

Förbehåll / Kommentar

För indikationen näspolypos finns ingen Fass-indikation för barn under 18 år.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Mometason är miljöklassificerat.

Registrerat 970411.

Motivering

Nasal mometason har dokumenterad effekt på näspolypos.

Expertgruppen har valt att rekommendera mometason på Kloka listan eftersom den är godkänd på indikationerna allergisk rinit, näspolypos, vasomotorisk rinit samt rinosinuit.

Efter genomgången funktionell endoskopisk sinuskirurgi (FESS) förlängdes tid till återfall signifikant av mometason nässpray (mediantid 173 dagar) jämfört med placebo (mediantid 61 dagar). Vid näspolypos erhölls en mätbar förbättring av symtom såsom rinorré, nästäppa och post nasal drip inom 2-5 dagar. Luktsinnet förbättrades mätbart efter en mediantid på 13 dagar. Polypstorleken reducerades signifikant vid behandling två gånger dagligen i fyra månader.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Stjärne P, Olsson P, Alenius M. Use of mometasone furoate to prevent polyp relapse after endoscopic sinus surgery. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2009;135:296-302. PubMed 
  2. Small CB, Hernandez J, Reyes A, Schenkel E, Damiano A, Stryszak P, et al. Efficacy and safety of mometasone furoate nasal spray in nasal polyposis. J Allergy Clin Immunol. 2005;116:1275-81. PubMed 
  3. Stjärne P, Mosges R, Jorissen M, Passali D, Bellussi L, Staudinger H, et al. A randomized controlled trial of mometasone furoate nasal spray for the treatment of nasal polyposis.  Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2006;132:179-85. PubMed 
  4. Stjärne P, Blomgren K, Cayé-Thomasen P, Salo S, Søderstrøm T. The efficacy and safety of once-daily mometasone furoate nasal spray in nasal polyposis: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Acta Otolaryngol 2006;126:606-12. PubMed 
  5. Holmström M, Holmberg K, Lundblad L, Norlander T, Stierna P.
    Current perspectives on the treatment of nasal polyposis: a Swedish opinion report. Acta Otolaryngol. 2002;122:736-44. PubMed
  6. Small CB, Stryszak P, Danzig M, Damiano A. Onset of symptomatic effect of mometasone furoate nasal spray in the treatment of nasal polyposis. J Allergy Clin Immunol. 2008;121:928-32. PubMed 
  7. Bousquet J, Hellings PW, Agache I, Bedbrook A, Bachert C, Bergmann KC, et al. ARIA 2016: Care pathways implementing emerging technologies for predictive medicine in rhinitis and asthma across the life cycle. Clin Transl Allergy (2016) 6:47. PubMed
  8. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, Bachert C, Alobid I, Baroody F et al. EPOS 2012:European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists. Rhinology. 2012 Mar;50(1):1-12. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar