Tillbaka

salbutamol
Airomir

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Vidbehovsmedicinering vid KOL

Endast vid svårighet att hantera pulverinhalator

Förbehåll / Kommentar

Salbutamol är miljöklassificerat.

Registrerat 960403.

Motivering

Den symtomlindrande effekten vid akuta besvär är dokumenterat god. Effekten sätter in inom ett par minuter. 

Airomir används tillsammans med spacer till patienter som har svårt att hantera pulverinhalatorer eller till de patienter som har ett lågt inhalationsflöde.

Många KOL-patienter har ett inslag av reversibel luftvägsobstruktion som svarar på behandling med bronkdilaterare. Även patienter med liten uppmätt reversibilitet i form av FEV1-ökning efter inhalation kan känna akut symtomlindring (sannolikt beroende på sänkt andningsmedelläge) och bör om så är fallet ha tillgång till en bronkdilaterare för akut bruk, det vill säga kortverkande beta-2-agonist eller ipratropium.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2020 report. GOLD

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar