Tillbaka

ipratropium
Atrovent

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Ipratropium bör inte användas tillsammans med långverkande antikolinergikum på grund av betydande risk för dosberoende antikolinerga biverkningar såsom urinretention och muntorrhet.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Ipratropium är miljöklassificerat.

Registrerat 871211.

Motivering

Ipratropium är den enda kortverkande antikolinerga luftrörsvidgaren för inhalation. Effekten inträder inom 15 minuter.

Ipratropium är väldokumenterat som vidbehovsmedicinering för symtomlindring vid KOL.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Anthonisen NR, Connett JE, Kiley JP, Altose MD,Bailey WC, Buist AS et al. Effects of smoking intervention and the use of an inhaled anticholinergic bronchodilator on the rate of decline of FEV1. JAMA 1994;272:1497-505. PubMed
  2. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning. SBU-rapport nr 151; 2000. SBU
  3. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL, Läkemedelsverket
  4. M Westby, M Benson, P Gibson. Anticholinergic agents for chronic asthma in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004(3). PubMed
  5. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2020 report. GOLD

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar