Tillbaka

salmeterol
Serevent Evohaler

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

KOL

Endast vid svårighet att hantera pulverinhalator

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderas i andra hand vid svårigheter att hantera pulverinhalator (Gold B) som monoterapi

Salmeterol är miljöklassificerat.

Serevent Evohaler innehåller drivgasen Norfluran.

Registrerat 941017.

Motivering

Salmeterol har dokumenterade positiva effekter på exacerbationer, symtom och livskvalitet.

Serevent Evohaler rekommenderas till de patienter som har ett lågt inhalationsflöde och behov av en spray.

Den bronkdilaterande effekten sätts in inom 10-20 minuter och kvarstår minst 12 timmar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Celli BR, Thomas NE, Anderson JA, Ferguson GT, Jenkins CR, Jones PW et al. Effect of pharmacotherapy on rate of decline of lung function in chronic obstructive pulmonary disease: results from the TORCH study. Am J Respir Crit Care Med. 2008;178:332-8. PubMed
  2. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL,Läkemedelsverket
  3. Rodrigo GJ, Nannini LJ, Rodríguez-Roisin R. Safety of long-acting beta-agonists in stable COPD: a systematic review. 
    Chest. 2008;133:1079-87. PubMed
  4. Jones PW, Bosh TK. Quality of life changes in COPD patients treated with salmeterol. Am J Respir Crit Care Med 1997;155:1283-9. PubMed
  5. Boyd G, Morice AH, Pounsford JC, Siebert M, Peslis, N, Crawford C. An evaluation of salmeterol in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Eur Respir J 1997;10:815-21. PubMed
  6. Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T, Schmidt H, Rutten-van Mölken MP, Beeh KM et al. Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2011;364:1093-103. PubMed
  7. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2019 report. GOLD

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar