Tillbaka

indakaterol
Onbrez Breezhaler

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bronkvidgande underhållsbehandling av luftvägsobstruktion hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Förbehåll / Kommentar

Indakaterol är miljöklassificerat.

Registrerat 2009-11-30.

Motivering

Indakaterol är en LABA som tas en gång per dag. Indakaterol har dokumenterade positiva effekter på exacerbationer (NNT på ett år 29), symtom och livskvalitet.  

Den bronkdilaterande effekten sätter in inom 5 minuter och varar i 24 timmar.

Breezhaler är en inhalator med god sortimentsbredd (LAMA, LABA och LAMA/LABA).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Chapman KR, Rennard SI, Dogra A, Owen R, Lassen C, Kramer B. Long-term safety and efficacy of indacaterol, a long-acting beta2-agonist, in subjects with COPD. Chest. 2011;140:68-75. PubMed
  2. Wang J, Nie B, Xiong W, Xu Y. Effect of long-acting beta-agonists on the frequency of COPD exacerbations: a meta-analysis. J Clin Pharm Ther. 2012;37:204-11. PubMed 
  3. Indacaterol. A long-acting beta-2 agonist, no advantages in COPD. Prescrire 2011;20:201-5. PubMed
  4. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2020 report. GOLD
  5. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL, Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar