Tillbaka

betametason*
Betametason ..., Betapred

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Exacerbation vid KOL

Förbehåll / Kommentar

För akutbehandling/korttidsbehandling vid exacerbation.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Betametason är miljöklassificerat.

Registrerat 631127.

Motivering

Kliniskt väl beprövat preparat med välkänd effekt och biverkningsprofil.

Behandling av KOL-exacerbationer i öppenvård med systemiska glukokortikoider kan förbättra FEV1, syresättning och förkorta återhämtningstiden och sjukhusinläggning.

Peroral kortisonbehandling ges som akut korttidskur vid exacerbation och behandlingen ska inte fortgå längre än 5-7 dagar (evidensgrad A).


Utredningsmaterial och referenser

  1. KOL - Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Viss
  2. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2020 report. GOLD
  4. Ma Z, Zhang W. Short-term versus longer duration of glucocorticoid therapy for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Pulm Pharmacol Ther. 2016;40:84-90. PubMed
  5. Walters JA, Tan DJ, White CJ, Wood-Baker R. Different durations of corticosteroid therapy for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(12):CD006897. PubMed
  6. Walters JA, Tan DJ, White CJ, Gibson PG, Wood-Baker R, Walters EH. Systemic corticosteroids for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(9):CD001288. PubMed
  7. Wedzicha JA, Miravitlles M, Hurst JR, Calverley PM, Albert RK, Anzueto A et al. Management of COPD exacerbations: a European Respiratory Society/American Thoracic Society guideline. Eur Respir J. 2017;49(3). PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar