Tillbaka

salbutamol
Airomir

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bronkobstruktion

Förbehåll / Kommentar

Salbutamol är miljöklassificerat.

Airomir innehåller drivgasen Norfluran.

Airomir Teva inhalationsspray är registrerat 960403

Motivering

Salbutamol är ett väldokumenterat snabbverkande bronkvidgande medel vars effekt sätter in inom ett par minuter. Inhalationsbehandling med salbutamol har visats ha bättre effekt på lungfunktionen än intravenös tillförsel. Vid KOL-exacerbationer saknas kontrollerade studier som har undersökt effekten av inhalerade kortverkande beta-2-agonister med eller utan kortverkande antikolinergika. Salbutamol är dock väl använd vid KOL-exacerbationer och rekommenderas både nationella och internationella vårdprogram liksom i till exempel GOLD.

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator samt är billig och enkel att använda.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning. SBU-rapport nr 151; 2000. SBU
  2. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL,Läkemedelsverket
  3. Griffiths B, Ducharme FM. Combined inhaled anticholinergics and short-acting beta2-agonists for initial treatment of acute asthma in children. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(8):CD000060. PubMed 
  4. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2020 report. GOLD

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar