Tillbaka

ipratropium
Atrovent

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bronkobstruktion

Förbehåll / Kommentar

Ipratropium bör inte användas tillsammans med långverkande antikolinergikum på grund av betydande risk för dosberoende antikolinerga biverkningar så som urinretention och muntorrhet.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Ipratropium är miljöklassificerat.

Atrovent spray innehåller drivgasen Norfluran.

Atrovent spray är registrerat 781215.

Motivering

Ipratropium är den enda kortverkande antikolinerga luftrörsvidgaren för inhalation. Effekten inträder inom 15 minuter.

Vid KOL-exacerbation saknas kontrollerades studier som har undersökt effekten av inhalerade kortverkande beta-2-agonister med eller utan kortverkande antikolinergika. Ipratropium är dock väl använd vid KOL-exacerbationer och rekommenderas både i nationella och internationella vårdprogram liksom i till exempel GOLD.

För att doseringen av beta-2-stimuleraren ska kunna optimeras förordar expertrådet kombination av separata beredningar av salbutamol och ipratropiumbromid framför fasta kombinationer.

Spacer har lika god effekt som nebulisator samt är billig och enkel att använda.


Utredningsmaterial och referenser

  1. FitzGerald JM, Grunfeld A, Pare PD, Levy RD, Newhouse MT, Hodder R et al. The clinical efficacy of combination nebulized anticholinergic and adrenergic bronchodilators vs nebulized adrenergic bronchodilator alone in acute asthma. Chest 1997;111:311-5. PubMed
  2. Garrett JE, Town GI, Rodwell P, Kelly A-M. Nebulized salbutamol with and without ipratropium bromide in the treatment of acute asthma. J Allergy Clin Immunology 1997;100:165-70. PubMed
  3. Karpel JP, Schacter EN, Fanta C, Levey D, Spiro P, Aldrich T, et al. A comparison of ipratropium and albuterol vs albuterol alone for the treatment of acute asthma. Chest 1996;110:611-6.PubMed
  4. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning.SBU-rapport nr 151; 2000. SBU
  5. 5.Lin RY, Pesola GR, Bakalchuk L, Morgan JP, Heyl GT, Freyberg CW, et al.Superiority of ipratropium plus albuterol over albuterol alone in the Emergency Department Management of adult asthma: A randomized clinical trial. Annals of Emergency Medicine 1998;31:208-13. PubMed
  6. Lanes SF, Garrett JE, Wentworth CE, Fitzegerald JM, Karpel JP. The effect of adding ipratropium bromide to salbutamol in the treatment of acute asthma. A pooled analysis of three trials. Chest 1998;114:365-72. PubMed
  7. Griffiths B, Ducharme FM. Combined inhaled anticholinergics and short-acting beta2-agonists for initial treatment of acute asthma in children. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(8):CD000060. PubMed 
  8. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  9. Rodrigo GJ, Castro-Rodriguez JA. Anticholinergics in the treatment of children and adults with acute asthma: a systematic review with meta-analysis. Thorax 2005;60:740-6. PubMed
  10. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2020 report. GOLD

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar