Tillbaka

salbutamol
Salbutamol ..., Airomir, Ventoline

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bronkobstruktion

Förbehåll / Kommentar

Rekommendationen gäller nebulisatorvätska.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Salbutamol är miljöklassificerat.

Ventoline registrerades 821022.

Motivering

Salbutamol är ett väldokumenterat snabbverkande bronkvidgande medel med en insättande effekt inom några minuter.

Salbutamol ges som symtomlindring vid KOL. Inhalationsbehandling med salbutamol har visats ha bättre effekt på lungfunktionen än intravenös tillförsel.

Salbutamol som lösning till nebulisator rekommenderas i andra hand då spray med spacer har lika god effekt som nebulisator samt är billig och enkel att använda.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning. SBU-rapport nr 151; 2000. SBU
  2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2020 report. Available from GOLD
  3. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar