Tillbaka

tiotropium
Spiriva Respimat

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

KOL

Endast vid svårighet att hantera pulverinhalator

Förbehåll / Kommentar

Dosering via Spiriva Respimat är 5 mikrogram (två puffar) en gång per dygn för inhalation.

Långverkande antikolinergikum bör inte användas tillsammans med ipratropium på grund av betydande risk för dosberoende antikolinerga biverkningar såsom urinretention och muntorrhet.

Tiotropium är miljöklassificerat.

Registrerat 071026.

Motivering

Tiotropium är ett långverkande antikolinergt läkemedel som doseras en gång per dag.

Tiotropium minskar symtom, exacerbationsfrekvens (NNT på ett år 15-16) samt förbättrar livskvaliteten för den här patientgruppen. En bronkvidgande effekt erhålles inom 30 minuter och kvarstår under 24 timmar.

Tiotropium i form av Spiriva Respimat är det enda långverkande antikolinergikum som finns i sprayform och kan användas med spacer. Patienter med lågt inhalationsflöde behöver ett sprayalternativ. Därför rekommenderas Spiriva Respimat på Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Singh S, Loke YK, Enright PL, Furberg CD. Mortality associated with tiotropium mist inhaler in patients with chronic obstructive pulmonary disease: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2011;342:d3215. PubMed
  2. Seed MJ, Cullinan P, Agius R. Another plausible explanation for mist inhaler’s toxicity. BMJ. 2011;343:d4483. PubMed
  3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2020 report. GOLD
  4. Karner C, Chong J., Poole P. Tiotropium versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database 2012. PubMed
  5. Wise RA, Anzueto A, Cotton D, Dahl R, Devins T, Disse B et. al. Tiotropium Respimat Inhaler and the Risk of Death in COPD. N Engl J Med 2013;369:1491-501. Epub 2013 Aug. PubMed
  6. Brashier B, Dhembare P, Jantikar A, Mahadik P, Gokhale et.al. Tiotropium administered by a pressurized metered dose inhaler (pMDI) and spacer produced a similar bronchodilator response as that administered by a Rotahaler in adults subjects with stable moderate-to-severe COPD. Respir. Med. 2007;101:2464-71. PubMed
  7. Dellweg D1, Wachtel H, Höhn E, Pieper MP, Barchfeld T et. al. In vitro validation of a Respimat® adapter for delivery of inhaled bronchodilators during mechanical ventilation. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2001;24:285-92. PubMed
  8. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL, Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar