Tillbaka

roflumilast
Roflumilast..., Daxas

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Vid behandling med roflumilast har patienter från 75 års ålder en ökad risk för sömnstörningar.

Roflumilast är miljöklassificerat.

Registrerat 2010-07-05.

Motivering

Tillägg av roflumilast förebygger exacerbationer (NNT för PDE4-hämmare på ett år = 20) hos KOL-patienter med upprepade exacerbationer (≥ 2/år), FEV1 < 50 % av förväntat och kronisk bronkit (prio 4 i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL).

Roflumilast har ingen signifikant effekt på symtom eller hälsorelaterad livskvalitet. Däremot är en liten effekt på lungfunktionen (FEV1), påvisbar efter 4 veckor.

Följs särskilt upp med avseende på gastrointestinala och psykiska biverkningar.

Expertgruppen bedömer att det för närvarande är för få patienter som behandlas med roflumilast. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2020 report. GOLD
  2. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  3. Chong J, Leung B, Poole P. Phosphodiesterase 4 inhibitors for chronic obstructive pulmonary disease.Cochrane Database Syst Rev. 2013;11:CD002309. PubMed
  4. Luo J, Wang K, Liu D, Liang BM, Liu CT. Can roflumilast, a phosphodiesterase-4 inhibitor, improve clinical outcomes in patients with moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease? A meta-analysis. Respir Res. 2016;17:18. PubMed
  5. Nationella riktlinjer får vård vid astma och KOL, januari 2018. Socialstyrelsen

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar