Tillbaka

glykopyrron + indakaterol
Ultibro Breezhaler

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Långverkande antikolinergikum bör inte användas tillsammans med ipratropium på grund av betydande risk för dosberoende antikolinerga biverkningar så som urinretention och muntorrhet.

Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-agonister som monoterapi, TLV.

Glykopyrronium och indakaterol och  är miljöklassificerade.

Registrerat 2013-09-19

Motivering

Tillägg av indakaterol till glykopyrronium gav statistiskt signifikant minskad grad av dyspné (TDI) och förbättrad livskvalitet (SGRQ). Kombinationsbehandlingen gav även 12 procent färre exacerbationer jämfört med glykopyrron [1].

Fast kombination förenklar för patienter som behöver både LABA och LAMA.

Den bronkdilaterande effekten sätts in inom 5 minuter och kvarstår under 24 timmar.

NNT= 8 för glykopyrronium + indakaterol vs glykopyrronium för att förhindra en exacerbation under ett års behandling.

I en jämförande studie med glykopyrronium + indakaterol vs flutikason + salmeterol var exacerbationsfrekvensen lägre i den grupp som behandlades med glykopyrronium + indakaterol (3.59 vs 4.03).

Breezhaler är en inhalator med god sortimentsbredd (LAMA, LABA och LAMA/LABA).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Chronic obstructive pulmonary disease: indacaterol/glycopyrronium (Ultibro Breezhaler) NICE advice [ESNM33] NICE  
  2. Buhl R, Gessner C, Schuermann W, Foerster K, Sieder C, Hiltl S, et al. Efficacy and safety of once-daily QVA149 compared with the free combination of once-daily tiotropium plus twice-daily formoterol in patients with moderate-to-severe COPD (QUANTIFY): a randomised, non-inferiority study. Thorax 2015;70:311–319. PubMed
  3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2020 report. GOLD
  4. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL 2015. Läkemedelsverket
  5. SPC Ultibro. Produktresumé, Fass
  6. Horita N, Goto A, Shibata Y, Ota E, Nakashima K, Nagai K et al. Long-acting muscarine antagonist (LAMA) plus long-acting beta-agonist (LABA) versus LABA plus inhaled corticosteroid (ICS) for stable chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Cochrane Database Syst Rev. 2017;2:CD012066. PubMed
  7. Wedzicha JA, Banerji D, Chapman KR, Vestbo J, Roche N, Ayers RT et al. Indaceterol-Glycopyrronium versus Salmeterol-Fluticasone for COPD. N Engl J Med 2016;374:2222-34. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar