Tillbaka

umeklidinium + vilanterol + flutikasonfuroat
Trelegy Ellipta

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Umeklidinium, vilanterol och flutikasonfuroat är miljöklassificerade.

Långverkande antikolinergikum bör inte användas tillsammans med ipratropium på grund av betydande risk för dosberoende antikolinerga biverkningar så som urinretention och muntorrhet.

Godkännandedatum 2017-11-15

Motivering

Fast kombination av umeklidinium, vilanterol och flutikasonfuroat i Eliptainhalator (förfylld inhalator). Läkemedlet doseras en gång per dygn. 

Umeklidinum är ett långverkande antikolinergt läkemedel, vilanterol är en långverkande beta-2-agonist och flutikasonfuroat är en inhalationssteroid.

Tillägg av flutikasonfurat i denna fasta trippelbehandling till patienter med GOLD D i IMPACT-studien ledde till 25 % sänkning av antal årliga exacerbationer jämfört med LAMA/LABA-kombinationen umeklidinum/vilanterol. Tillägg av flutikasonfurat gav även förbättrad hälsostatus, 42 % responders jämfört med 34 % för umeklidinum/vilanterol. 

En bronkvidgande effekt erhålles inom 15 minuter och kvarstår under 24 timmar.  

Pulverinhalatorn Ellipta har en god sortimentsbredd vid KOL. Expertgruppen bedömer att det är en fördel för vissa patienter att inhalatorn är förfylld samt att läkemedlet doseras en gång per dygn.

Trelegy Ellipta kvarstår därför på Kloka Listan. 


Utredningsmaterial och referenser

  1.  Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2020 report. GOLD
  2. SPC Trelegy oktober 2018. Produktresumé, Fass
  3. Lipson DA, Barnhart F, Brealey N, Brooks J, Criner GJ, Day NCet al. IMPACT Investigators. Once-Daily Single-Inhaler Tripel versus Dual Therapy in Patients with COPD. N Engl J Med. 2018 May 3;378(18): 1671-80. PubMed
  4. Lipson DA, Barnacle H, Birk R, Brealey N, Locantore N, Lomas DA et al. FULFIL Trial: Once-Daily Triple Therapy for Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Aug 15;196(4):438-46. PubMed
  5. NICE, Evidence Summary 2018. Chronic obstructive pulmonary disease: fluticasone furoate, umeclidinium and vilanterol (Trelegy). June 2018. NICE 

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar