Tillbaka

glykopyrron + formoterol + beklometason
Trimbow

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

KOL

Endast vid svårighet att hantera pulverinhalator.

Förbehåll / Kommentar

Långverkande antikolinergikum bör inte användas tillsammans med ipratropium på grund av betydande risk för dosberoende antikolinerga biverkningar så som urinretention och muntorrhet.

Trimbow innehåller drivgasen Norfluran.

Glykopyrron, formoterol och beklometason är miljöklassificerade.

Motivering

Fast kombination av glykopyrronium, formoterol och beklometason i en sprayinhalator. Läkemedlet doseras som två sprayningar två gånger per dygn. Glykopyrronium är ett långverkande antikolinergt läkemedel, formoterol är en långverkande beta-2-agonist och beklometason är en inhalationssteroid.

Denna fasta trippelbehandling till patienter med GOLD D i studien TRILOGY minskade exacerbationerna med 23 % under 52 veckor jämfört med LABA/ICS-kombinationen formoterol/beklometason. Den fasta trippelbehandlingen minskade även exacerbationerna med 20 % under 52 veckor jämfört med tiotropium (TRINITY). Dock saknas publicerade studier som jämför tillägg av ICS (beklometason) jämfört med LAMA/LABA (glykopyrronium/formoterol).

En fast kombination av LAMA + LABA + ICS underlättar för de patienter som behöver samtliga tre läkemedelsgrupper, då de bara behöver använda en inhalator istället för två som rekommenderades tidigare.

Expertgruppens samlade bedömning är att Trimbow är ett bra alternativ till de patienter som har svårigheter att hantera en pulverinhalator och är i behov av LAMA + LABA + ICS. Därför upptas Trimbow på Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2020 report. GOLD
  2. Nationella riktlinjer får vård vid astma och KOL, januari 2018. Socialstyrelsen
  3. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  4. Zheng Y, Zhu J, Liu Y, Lai W, Lin C, Qiu K et al. Triple therapy in the management of chronic obstructive pulmonary disease: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2018;363:k4388. PubMed
  5. SPC Trimbow oktober 2018. FASS
  6. Singh D, Papi A, Corradi M, Pavlišová I, Montagna I, Francisco C et al. Single inhaler triple therapy versus inhaled corticosteroid plus long-acting β2-agonist therapy for chronic obstructive pulmonary disease (TRILOGY): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet 2016; 388: 963-73. PubMed 
  7. Vestbo J, Papi A, Corradi M, Blazhko V, Montagna I, Francisco C et al. Single inhaler extrafine triple therapy versus long-acting muscarinic antagonist therapy for chronic obstructive pulmonary disease (TRINITY): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet 2017; 389: 1919-29. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar