Tillbaka

mometason
Mometason …, Aphiahsone, Mommox, Nasonex

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Återkommande rinosinuit

Förbehåll / Kommentar

Barndosering saknas på denna indikation.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Mometason är miljöklassificerat.

Registrerat 970411.

Motivering

Nasal mometason har en dokumenterad effekt på rinosinuit.

Nasal mometason kan bidra till att antibiotikaförskrivning kan undvikas.

Expertgruppen har valt att rekommendera mometason på Kloka listan eftersom den är godkänd på indikationerna allergisk rinit, näspolypos, vasomotorisk rinit samt rinosinuit.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Zalmanovici A, Yaphe J. Intranasal steroids for acute sinusitis. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(4):CD005149. PubMed 
 2. Meltzer EO, Backert C, Standinger H. Treating acute rhinosinusitis: comparing efficacy and safety of mometasone furoate nasal spray, amoxicillin, and placebo. J. Allergy Clin. Immunol. 2005;116:1289-95. PubMed 
 3. Svensson J, Lundberg J, Olsson P, Stjärne P, Tennvall GR. Cost-effectiveness of mometasone furoate nasal spray in the treatment of acute rhinosinusitis. Prim Care Respir J 2012;21:412-8. PubMed
 4. Meltzer EO, Gates D, Bachert C. Mometasone furoate nasal spray increases the number of minimal-symptom days in patients with acute rhinosinusitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2012;108:275-9. PubMed
 5. Norlander T, Lindén M. Powered-assisted partial turbinectomy versus mometasone furoate nasal spray for relief of nasal blockage in chronic or idiopathic rhinosinusitis. Acta Otolaryngol 2011;131:1286-92. PubMed
 6. Mösges R, Bachert C, Rudack C, Hauswald B, Klimek L, Spaeth J et al. Efficacy and safety of mometasone furoate nasal spray in the treatment of chronic rhinosinusitis. Adv Ther 2011;28:238-49. PubMed
 7. Bachert C, Meltzer EO. Effect of mometasone furoate nasal spray on quality of life of patients with acute rhinosinusitis. Rhinology 2007;45:190-6. PubMed
 8. Meltzer EO, Bachert C, Staudinger H. Treating acute rhinosinusitis: comparing efficacy and safety of mometasone furoate nasal spray, amoxicillin, and placebo. J Allergy Clin Immunol 2005;116:1289-95. PubMed
 9. Nayak AS, Settipane GA, Pedinoff A, Charous BL, Meltzer EO, Busse WW et al. Effective dose range of mometasone furoate nasal spray in the treatment of acute rhinosinusitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2002;89:271-8. PubMed
 10. Bousquet J, Hellings PW, Agache I, Bedbrook A, Bachert C, Bergmann KC, et al. ARIA 2016: Care pathways implementing emerging technologies for predictive medicine in rhinitis and asthma across the life cycle. Clin Transl Allergy (2016) 6:47. PubMed
 11. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, Bachert C, Alobid I, Baroody F et al. EPOS 2012:European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists. Rhinology. 2012 Mar;50(1):1-12. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar