Tillbaka

flutikason + formoterol
Flutiform

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Astma

Endast vid svårighet att hantera pulverinhalator

Förbehåll / Kommentar

Godkänd indikation enligt produktresumé är regelbunden behandling av astma från 5 års ålder. Medicinering med Flutiform som initial astmabehandling respektive endast vid behov är off label. Flutiform innehåller drivgasen Apafluran.

Formoterol och flutikason är miljöklassificerade.

Registrerat 2012-08-23.

Motivering

Fast kombination av inhalationssteroiden flutikason och den långverkande beta-2-stimuleraren formoterol.  Pulverinhalatorer rekommenderas i första hand. Flutiform (formoterol och flutikason i fast kombination) rekommenderas i de fall då sprayinhalator är att föredra.

Formoterol har snabbt tillslag och kan därför användas som symtomlindrande luftrörsvidgande läkemedel vid behov. Inhalationssteroider vid astma motverkar inflammationen och motverkar därmed också försämring på längre sikt.

Fast kombination med inhalationssteroid ökar följsamheten till behandling med inhalationssteroid. Genom att behandla patienter med astma på steg 1–2 (inklusive endast episodiska besvär) med inhalationssteroid från start minskar antalet exacerbationer. Samma läkemedel kan användas på flera steg i behandlingstrappan vilket underlättar anpassning av behandling utifrån symtom.

Flutiform finns i flera olika styrkor och är godkänt från 5 års ålder.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2020. Available from GINA
  2. Läkemedelsbehandling vid astma- behandlingsrekommendation 2015. Läkemedelsverket
  3. Bodzenta-Lukaszyk A, Dymek A, McAulay K, Mansikka H. Fluticasone/formoterol combination therapy is as effective as fluticasone/salmeterol in the treatment of asthma, but has a more rapid onset of action: an open-label, randomized study. BMC Pulm Med 2011;11:28. PubMed
  4. Bodzenta-Lukaszyk A, Buhl R, Balint B, Lomax M, Spooner K, Dissanayake S.. Fluticasone/formoterol combination therapy versus Budesonide/Formoterol for the treatment of asthma: A Randomized, Controlled, Non-Inferiority Trial of Effect and Safety. J Asthma 2012;49:1060-70. PubMed
  5. Morales DR, Jackson C, Fielding S, Guthrie B. Long-acting β-agonist prescribing in people with asthma in primary care. Thorax 2013; 68:192-4. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar