Tillbaka

budesonid + formoterol
Bufomix Easyhaler

2020-12-09 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

Godkänd indikation enligt produktresumé är regelbunden behandling av astma från 6 års ålder (underhåll och vid behov från 12 års ålder). Medicinering med Bufomix Easyhaler som initial astmabehandling respektive endast vid behov är off label. Easyhaler är en pulverinhalator, som följaktligen saknar drivgas.

Budesonid och formoterol är miljöklassificerade.

Motivering

Fast kombination av inhalationssteroiden budesonid och den långverkande beta-2-stimuleraren formoterol. Formoterol har snabbt tillslag och kan därför användas som symtomlindrande luftrörsvidgande läkemedel vid behov.

Inhalationssteroider vid astma motverkar inflammationen och motverkar därmed också försämring på längre sikt. Fast kombination med inhalationssteroid ökar följsamheten till behandling med inhalationssteroid. Genom att behandla patienter med astma på steg 1–2 (inklusive endast episodiska besvär) med inhalationssteroid från start minskar antalet exacerbationer. Samma läkemedel kan användas på flera steg i behandlingstrappan vilket underlättar anpassning av behandling utifrån symtom.

Inhalatorn har stor sortimentsbredd.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2020. Available from GINA
  2. Reddel HK, Busse WW, Pedersen S, Tan WC, Chen YZ, Jorup C et al. Should recommendations about starting inhaled corticosteroid treatment for mild asthma be based on symptom frequency: a post-hoc efficacy analysis of the START study. Lancet. 2017;14;389:157-166. PubMed
  3. O'Byrne PM, FitzGerald JM, Bateman ED, Barnes PJ, Zhong N, Keen C et al. Inhaled Combined Budesonide-Formoterol as Needed in Mild Asthma. N Engl J Med. 2018;378:1865-1876. PubMed
  4. Bateman ED, Reddel HK, FitzGerald JM. As-Needed Budesonide-Formoterol in Mild Asthma. N Engl J Med. 2018;379:898. PubMed
  5. Reddel HK, Ampon RD, Sawyer SM, Peters MJ. Risks associated with managing asthma without a preventer: urgent healthcare, poor asthma control and over-the-counter reliever use in a cross-sectional population survey. BMJ Open. 2017;7:e016688. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar